in

Te veel overuren en nachtdiensten: agent is op

Te lange werkdagen, te weinig pauzes, te veel nachtdiensten. De werkdruk bij de politie is zo hoog dat de arbeidstijdenwet dit jaar, net als vorig jaar, ruim 200.000 keer wordt overtreden. Politievakbond NPB noemt dit ‘absurd veel’.

De politie beschermt iedereen, behalve zichzelf. Eind vorige maand stond de teller op 173.000 overtredingen van de arbeidstijdenwet (ATW), die bedoeld is om werknemers te behoeden voor te lang werken. De politie houdt deze overtredingen zelf bij. De verwachting is dat het aantal dit jaar verder oploopt tot ongeveer 208.000.

Vorig jaar was het aantal overtredingen zelfs nog hoger: 228.000. Het aantal getelde overuren is ook enorm: 1,5 miljoen in 2017 en dit jaar een verwachte 1,36 miljoen uur.

Rek is eruit

Politievakbond NPB is er zeer ontstemd over. ,,Het zijn absurd veel overtredingen’’, vindt vakbondsvoorzitter Jan Struijs. ,,Overwerk is bij de politie structureel geworden. Na vijf jaar nationale politie zijn agenten het zat steeds te moeten overwerken of achterelkaar nachtdiensten te draaien. De rek is eruit, mensen zijn op.’’

De korpsleiding erkent het probleem, maar ziet ook gunstige perspectieven. ,,Gelukkig is er sprake van een dalende lijn’’, zegt een woordvoerder van de korpsleiding. ,,Als je ziet waar we vandaan komen, hebben we flinke stappen gezet. We streven naar zo min mogelijk overtredingen.’’

Piketdiensten

Ruim een derde van de overtredingen ontstaat door piketdiensten, wanneer agenten opgeroepen worden voor calamiteiten. Ook hebben agenten te weinig rust, werken ze te lang of draaien ze te vaak nachtdiensten.

Vooral jonge agenten doen relatief veel nachtdiensten, omdat de meeste oudere collega’s daarvan zijn vrijgesteld. Omdat het politiekorps vergrijst, is dat een steeds groter probleem. ,,Het legt een ongezonde druk op hun privéleven’’, aldus Struijs.

Lager

Volgens de korpsleiding is het werkelijke aantal ATW-overtredingen lager dan wordt geregistreerd. Dat heeft te maken met tekortkomingen in het systeem dat de overtredingen bijhoudt. In 2013 sprak de toenmalige korpschef Gerard Bouman nog het voornemen uit om het aantal overtredingen van de arbeidstijdenwet naar nul te brengen.

De korpsleiding zegt afspraken met de Ondernemingsraad en vakbonden te hebben gemaakt over verlaging van de werkdruk van agenten. ,,We zien dat de druk op hen toeneemt, door wat van hen gevraagd wordt.’’

Bron : AD

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Putin steunt het idee van een verenigd Europees leger

Familie Blokker zet nu ook Blokker in de verkoop