in

Reizen voor werk naar een ‘oranje’ of ‘rood’ land? Regels worden versoepeld

Sinds 18 maart 2020 is er in Nederland een inreisbeperking van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onder controle te krijgen. Een inreisbeperking houdt in dat, personen vanuit derde landen naar alle EU- en Schengenlidstaten en het Verenigd Koninkrijk niet worden toegelaten als de reis niet noodzakelijk is, zo staat het op rijksoverheid.nl.

Reizigers die terugkeren van risicogebieden, dus landen met een code oranje, of rood vermelding, worden ook allemaal dringend verzocht in thuisquarantaine te gaan, om zo de verdere verspreiding van het virus te beperken.

“De impact van het inreisverbod is groot en heeft zowel op het persoonlijk leven als op onze economie en maatschappij een grote impact. Het brengt wereldwijd moeilijke dilemma’s met zich mee, zowel op maatschappelijk als op economisch gebied. Vanwege deze grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang en de lange duur van het inreisverbod, heeft de ministerraad besloten om uitzonderingen toe te staan voor specifieke categorieën op het inreisverbod, zoals topsporters en mensen uit het bedrijfsleven.” aldus berichtgeving van het Rijksoverheid.

Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan deze versoepelingen. Bescherming van de volksgezondheid en het onder controle houden van het coronavirus, blijven altijd topprioriteit. Dit houdt in dat de regels voor thuisquarantaine blijven gelden, ook voor iedereen waarvoor het inreisverbod wordt versoepeld.

Topsportactiviteiten en het bedrijfsleven hebben het meest gelden onder de inreisbeperking. Dit heeft weer gevolgen voor alle inwoners van Nederland, zoals verlies van baan of het missen van hun sportwedstrijden. “Het kabinet heeft besloten om de inreisbeperking te versoepelen van reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport.” zo meldt het Rijksoverheid, die ook meteen laat weten dat de versoepelingen voor mensen uit het bedrijfsleven in zullen gaan per 21 september, en de versoepelingen voor topsporters per 14 september, in zullen gaan.

Ook erkent het kabinet de noodzaak voor versoepeling van de inreisbeperking voor andere takken in het bedrijfsleven, zoals hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, journalisten en onderzoekers, “Daarom wordt er ook voor deze groepen een juridisch sluitend en werkbaar handelingskader opgesteld. Het kabinet streeft ernaar deze voorwaarden zo spoedig mogelijk vast te stellen, waarna ook voor de groepen die onder de voorwaarden vallen de inreisbeperking versoepeld kan worden.”

HetKabinet heeft ook gedacht aan iedereen die noodzakelijk thuis moet werken vanwege het coronavirus. De volgende reisdoelen zijn ook toegevoegd aan bestaande uitzonderingen op de thuisquarantainemaatregel, “noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren, deelname aan topsport, noodzakelijke reizen waarmee aantoonbaar een bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving, journalistiek, studeren over de grens (Grensstudenten), onderzoek of professionele culturele activiteiten.”

Het Rijksoverheid sluit af met de melding dat, niet meer groepen mensen worden uitgezonderd van thuisquarantaine maar dat mensen de thuisquarantaine voor specifieke doelen mogen verlaten. Zo mag een onderzoekend journalist wel reizen naar een ‘risico’ land for een artikel, maar er wordt wel nog steeds verwacht dat hij of zij, zich verder wel aan de algemene leefregels van thuisquarantaine houdt bij terugkomt.

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

China bouwt een nieuwe ‘COVID-proof’ stad

Piek in Legionella besmettingen in Nederland