in ,

Nog steeds niet genoeg vrouwen in topfuncties

De huidige wetgeving, die ervoor moest zorgen dat meer vrouwen zetels in de raden van bestuur hebben, heeft niet gewerkt en een quotasysteem is nu de enige weg vooruit, volgens een nieuw rapport over de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties.

Vorig jaar had 67 procent van de beursgenoteerde ondernemingen geen enkele vrouw in de raad van bestuur, terwijl meer dan 43 procent van de raden van commissarissen uit mannen bestond. Het door de overheid gestelde doel van ten minste 30 procent vrouwelijke aanwezigheid op directieniveau werd bereikt door slechts 10 procent van de bedrijven.

“We hadden gehoopt dat meer bedrijven hier iets aan hadden gedaan. Maar dat deden ze niet. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf”, zegt Caroline Princen, voorzitter van de monitoringcommissie. De commissie bestaat sinds 2013 en rapporteert jaarlijks aan het ministerie van Onderwijs.

De zeer kleine toename van het aantal vrouwen in topfuncties is vanwege het feit dat een aantal bedrijven actie heeft ondernomen, omdat er een quotasysteem in het verschiet ligt, zegt Princen.

Vanaf 2013 moeten bedrijven in hun jaarverslagen verantwoording afleggen over het niet behalen van de 30 procent doelstelling. Sindsdien is het aantal vrouwen in raden van bestuur gestegen van 7 procent naar 12 procent. Raden van toezicht deden het beter, het aantal vrouwen verdubbelde van 10 procent naar 20 procent.

“Er is geen andere manier dan een wettelijk quotasysteem op te leggen om vrouwen eindelijk in de topfuncties te krijgen”, aldus Princen.

De nieuwe wetgeving, waarover in de nabije toekomst zal worden gestemd, stelt het aantal vrouwen in raden van commissarissen, maar niet in raden van bestuur, bij beursgenoteerde ondernemingen op minimaal 33 procent. Elk bedrijf dat onder dit aantal valt en een man in een leidinggevende functie aanwijst, zal de aanstelling moeten annuleren.

Princen zei dat de wet uitgebreider had kunnen zijn, maar dat het een belangrijke stap is.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zei er vertrouwen in te hebben dat een quotasysteem zou werken. “Het werkt in Duitsland, Frankrijk en Italië en heeft daar een groot verschil gemaakt”, aldus voorzitter, Ingrid Thijssen.

“Bedrijven zouden ook ambitieuzer moeten zijn als het gaat om vrouwen in het middenkader en zo een pool van getalenteerde vrouwen moeten creëren”, voegt ze toe, “Dan kan het eindelijk op gang komen.”

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Hugo de Jonge : We zullen de vaccinaties na enkele weken inhalen

DENK Eindhoven: Stop jacht op bijstandsgerechtigden