in

Kind in arme wijk bij geboorte al ongezonder

In wijken en dorpen met veel armoede, stress, werkloosheid en andere problematiek zijn de zorgkosten per kind en zelfs baby’s al honderden euro’s hoger dan die van leeftijdsgenootjes elders in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Die analyseerde de zorgkosten van kinderen op basis van gegevens van de zorgverzekeraars (via de databank van Vektis). Daarbij is gekeken naar de bij zorgverzekeraars ingediende declaraties van zorgkosten van kinderen tot 12 jaar in bijna 800 verschillende Nederlandse wijken en dorpen.

600 euro verschil per kind
Een doorsnee kind in Roermond en omgeving kost ten opzichte van het landelijk gemiddelde per jaar tot wel 300 euro meer aan zorg. Ze gaan vaker naar de huisarts en de kosten voor medicijnen zijn hoger dan die van een gemiddeld kind in Nederland.

Waar de kosten in Roermond en een groot deel van de rest van de provincie Limburg hoog zijn, kost een gemiddeld kind in Haarlem juist 300 euro minder aan zorg dan gemiddeld. Een verschil van 600 euro met Roermond. Per kind.

De grote gezondheidsverschillen tussen kinderen zie je ook in andere delen van ons land. Ze bestaan al bij de geboorte, blijkt uit de analyse van RTL Nieuws. Tussen baby’s in de meest ‘gezonde’ en meest ‘ongezonde’ wijken loopt het verschil in zorgkosten soms wel op tot 1000 euro per kind per jaar.

Onacceptabel
Huisarts en professor gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh van de Radboud Universiteit noemt de verschillen onacceptabel. “Dat kinderen die daar niet voor gekozen hebben al vanaf nul jaar de dupe zijn van ziekmakende omstandigheden in onze maatschappij.” Ze ziet dat in veel ongezonde wijken meer problemen spelen, zoals armoede, schulden, werkloosheid en stress.

Van den Muijsenbergh merkt als huisarts dat deze sociale problemen leiden tot meer bezoek aan de praktijk. Niet alleen van ouders, maar ook van hun kroost. “Kinderen uit gezinnen waar veel problemen spelen, zie je veel vaker op het spreekuur. Vaak met lichamelijke klachten zoals buikpijn, die vaak te maken hebben met dat er thuis dingen niet goed lopen.”

De problemen en leefstijl van ouders leiden bij kinderen vaker tot ziekten als overgewicht, suikerziekte en astma. Volgens de professor kan niet zomaar van deze ouders verwacht worden dat zij hun kind gezonder moeten opvoeden. “Voor veel ouders in moeilijke omstandigheden is het niet mogelijk om een gezond opvoedingsklimaat te creëren. Daar hebben ze ondersteuning voor nodig.”

Meer preventie nodig
Dat vindt ook de GGD: “We moeten zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Daar is niet één oplossing voor”, zegt Hugo Backx directeur van GGD GOHR Nederland. Hij wil dat iedereen die rondom een gezin staat beter samenwerkt zoals de leraar, huisarts en de sociale dienst. En er moet meer worden ingezet op preventie. “Er gaat veel geld naar het genezen van zieke mensen, terwijl we zouden moeten investeren in het voorkomen van ziekte”, zegt Backx.

Er is ook op financieel vlak veel te winnen. Wie op jonge leeftijd al veel zorg nodig heeft en hoge kosten maakt, heeft dat namelijk op latere leeftijd vaak ook. Van den Muijsenbergh: “We weten dat we veel kunnen bereiken als je vanaf de zwangerschap mensen al begeleidt. Dat kan een kostenbesparing met zich meebrengen. In andere landen zien we dat ook.”

Bron: RTL

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Huizen verzakken en scheuren door klimaatverandering

VS legt opgeheven sancties tegen Iran weer op