in ,

Grootste CAO-loonstijging sinds 2008

Het CBS meldt op grond van voorlopige cijfers dat de de cao-lonen in 2020 zijn gestegen met 3 procent en dit is de eerste stijging in 12 jaar. In 2008 was er een stijging van 3,3 procent geregistreerd.

De coronacrisis heeft veel schade aangericht in de economie, maar de cao-loonstijging is in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Dit heeft natuurlijk grotendeels te maken met het begin van de eerste lockdown (maart 2020) en het akkoord dat er is afgesloten met drie kwart van de cao’s over heel 2020.

De overheid, één van de drie cao-sectoren, ziet de grootste stijging in cao-lonen in 2020, een stijging van 3,2 procent. “Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen met 2,7 procent in dezelfde periode het minst”, aldus het CBS, die ook meldt dat de overheid, de enige sector is geweest waar de stijging minder was dan in 2019. Het grootste verschil zat bij particuliere bedrijven.

Wanneer het komt naar werknemers, ziet de industrie de grootste cao-loonstijging (3,8 procent). De grootste reden hiervoor zijn de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s. Landbouw, bosbouw en visserij zien de laagste loonstijging (1,8 procent). Het CBS meld dat deze uitkomst gebaseerd is op 44 procent van de afgesloten cao’s. “Voor de cao’s open teelten en glastuinbouw is voor 2020 nog geen definitief cao-akkoord bereikt”, aldus het CBS.

Contractuele loonkosten zijn in 2020 gestegen met 3,1 procent, dit is inclusief de cao-lonen plus werkgeverspremies. Ook werd de WAO/WIA premie verhoogd, maar de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) zag afgelopen jaar een daling.

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

De EU wil buurlanden helpen aan coronavaccins

Coronagevallen blijven stijgen : Lockdown kan worden verlengd