in

‘Een bijstandsuitkering in ons land, villa aan zee in vaderland’

Nederturken die in ons land een bijstandsuitkering krijgen, maar in hun vaderland een royaal huis bezitten, hebben nog altijd nauwelijks iets te vrezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf onder zeventien gemeenten met procentueel gezien de meeste inwoners van Turkse komaf.

Dat er amper wordt gejaagd op de fraudeurs, is opmerkelijk. De Centrale Raad van Beroep bepaalde eerder deze maand in vier zaken dat in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed mag worden gebruikt om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat mag zolang er niet slechts onderzoek wordt gedaan naar één bevolkingsgroep. De CRvB is de hoogste gerechtelijke instantie die zich bezighoudt met bijstandszaken.

De uitspraak zou een stimulans moeten zijn om vaart te zetten achter het achterhalen van verborgen bezit in het land van president Erdogan, maar geen van de ondervraagde gemeenten geeft aan dit van plan te zijn.

Dat terwijl onderzoek in Turkije, in tegenstelling tot veel andere landen, prima kan worden gedaan. Een medewerker van het commerciële Bureau Buitenland (dat gespecialiseerd is in onderzoek naar vermogen in het buitenland) laat weten dat hij na een eenvoudige eerste check meteen kan inschatten of er verborgen bezit is. „En dat blijkt dan in 98 procent van de gevallen te kloppen.”

Onderzoek
Hij schat dat ’20 tot 30 procent’ van alle Nederturken met een bijstandsuitkering fraudeert, een percentage dat overeenkomt met andere landelijke voorspellingen. Dat zou uitkomen op een aantal van tussen de 8.000 en 12.000 fraudeurs, gebaseerd op CBS-cijfers over het aantal Turken dat in Nederland in de bijstand zit.

In het verleden is er in veel gemeenten al weinig onderzoek verricht. Van de grotere steden kwam Hengelo tot 60 onderzoeken in het verleden. In Amsterdam was dat 45 (2013-2017), en in Rotterdam over dezelfde periode 53.

In Den Haag daarentegen zijn er in 2016 en 2017 slechts zeven onderzoeken in Turkije gedaan. En in Arnhem in die jaren vier. Schiedam, de gemeente met relatief de meeste Turkse inwoners van Nederland (10,2 procent) komt vanaf 2015 ook maar tot drie onderzoeken. In Leerdam (nummer twee met 9,2 procent Turken) is in de voorbije jaren zelfs geen enkel fraudeonderzoek gedaan.

Terugvorderen
In hoeveel gevallen het heeft geleid tot het stopzetten van een uitkering en het terugvorderen van steungeld is niet overal duidelijk. Amsterdam en Rotterdam zeggen het niet te registreren, de gemeente Hengelo stopte in zeven gevallen de uitkering, en vorderde in dertien gevallen bijstandsgeld terug. In Schiedam werd geen enkele uitkering gestopt.

De meeste gemeenten die een onderzoek instellen, zeggen dat te doen na het verkrijgen van een tip. „Dat mensen langdurig op vakantie gaan naar het buitenland bijvoorbeeld”, zegt een woordvoerder van de gemeente Oss. Een zegsvrouw van Beverwijk laat weten dat ook signalen via consulenten, buren, of zelfs de eigen gemeenschap aanleiding kunnen vormen voor onderzoek. De meeste gemeenten maken voor hun onderzoek gebruik van het Internationaal Bureau Fraude, dat onderdeel is van het UWV. Over de kosten zijn geen gegevens bekend, meldt een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het IBF zet zijn onderzoeken uit bij de SVB in landen waar deze instantie vertegenwoordigd is, zoals in Turkije het geval is.

In 2016 hebben bijstandsonderzoeken, uitgezet via het IBF, voor 3,2 miljoen euro en in 2017 voor 1,4 miljoen euro achterhaald.

Kosten
Sommige gemeenten maken gebruik van een commercieel bureau, zoals Bureau Buitenland. De medewerker – die anoniem wil blijven, mede omdat hij in het verleden bedreigd is – wil niets zeggen over de rekening die gemeenten krijgen. „Dat doen we niet uit oogpunt van concurrentie.”

Het blijkt niettemin een kostbare stap. Almelo beweert voor 35 onderzoeken (2012-2014) onder coördinatie van Bureau Buitenland 192.000 euro te hebben betaald. „Inclusief de kosten van het advocatenkantoor en de makelaar-taxateur in Turkije”, zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van de gemeente Tiel voegt eraan toe dat wanneer je in Turkije wil overgaan tot beslaglegging van bezittingen, je daarvoor een gespecialiseerde advocaat nodig hebt. „Alles bij elkaar moet je dan tienduizenden euro’s investeren om een dergelijke zaak op te starten. Dit is uiteraard zonder garantie dat het fraudebedrag ook daadwerkelijk terugkomt.”

“Alles bij elkaar moet je dan tienduizenden euro’s investeren om een dergelijke zaak op te starten”
Het voordeel van een commercieel bureau is wel dat het in staat is binnen zes tot acht weken een compleet rapport in te leveren bij de sociale rechercheurs van de gemeente. Bureau Buitenland heeft een lokaal netwerk van Turkse advocaten, makelaars en taxateurs waarop het een beroep kan doen. Een kadastraal onderzoek is dan zo geregeld. „We kunnen foto’s laten maken van het vastgoed en waardebepalingen laten doen door Turkse taxateurs.”

Verdragen
De speciale opsporingsambtenaren van het Internationaal Bureau Fraude hebben zich daarentegen te houden aan de beperkingen van internationale verdragen en afspraken. Resultaten laten vervolgens wel maanden en soms zelfs jaren op zich wachten.

Over de kosten van een onderzoek via het IBF zijn geen gegevens bekend, meldt een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank. „Er is geen standaard onderzoek. Bovendien is het zo dat een uitkering die wordt gestopt in de jaren erna ook niet meer wordt uitgekeerd. Je bespaart dus ook in de toekomst.”

Een van de zaken waarover de CRvB zich uitsprak betreft een Turks echtpaar dat een bedrag van ruim 15.000 euro moet terugbetalen voor de periode van juni 2012 tot en met april 2013. Het IBF constateerde dat de vrouw twee appartementen in haar moederland zou bezitten. Het echtpaar weigerde mee te werken aan het onderzoek, waarop de uitkering werd ingetrokken. Ook werd er een boete opgelegd van 9.250 euro. Het bezwaar dat het onderzoek onrechtmatig was vanwege de inbreuk op hun privéleven werd verworpen.

Bron: De Telegraaf
Door MARCEL VINK

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Euthanasie bij dementie toch toegestaan

Onrust in Kamer: kunnen we migratiepact met gerust hart tekenen?