in

DENK Eindhoven: Stop jacht op bijstandsgerechtigden

Fractievoorzitter DENK Eindhoven, Adem Topdag, is niet tevreden met de gang van zaken wat betreft het opsporen van bijstandsfraudeurs, en heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd. Het aantal meldpunten voor tips over bijstandsfraude is verdrievoudigd tussen 2013 en 2019. Elk jaar komen er minstens 9000 tips binnen, maar de vraag is of deze tips kloppen.

De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur houdt maar niet op. De groep bijstandsgerechtigden die wél gewoon recht heeft op hun uitkering voelt zich hierdoor behandeld als criminelen, maar zelfs criminelen hebben meer rechten dan de zogenaamde ‘bijstandsfraudeur’.

Vermoedens over fraude of het onterecht ontvangen van een bijstandsuitkering kunnen worden doorgegeven bij het meldpunt bijstandsfraude. Maar deze meldingen zijn niet altijd juist en kunnen verkeerd uitpakken bij de desbetreffende personen.

Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is de afgelopen jaren verdrievoudigd. In 2013 waren er 44 gemeenten met een meldpunt, inmiddels zijn het er 149. Jaarlijks komen er minimaal 9000 tips binnen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Waarschijnlijk ligt het aantal tips veel hoger, want de helft van de gemeenten met een meldpunt zegt het aantal tips niet bij te kunnen houden. Vaak gaat het dan om een vermoeden dat iemand met een uitkering samenwoont of zwart werkt.

Er wordt altijd verondersteld dat je het zou moeten weten als je onterecht bijstand ontvangt, zoals het incident in Wijdemeren afgelopen december, waar een vrouw werd bestempelt als bijstandsfraudeur en de gemeente ruim 7000 euro terug moest betalen. Het ging om wekelijkse boodschappen die ze kreeg van haar moeder, maar had deze nooit gemeld. Hierdoor schond ze de inlichtingenplicht. De gemeente kwam hier achter door een melding van het Inlichtingenbureau. Meerdere Kamerleden uit verschillende partijen hebben hun oordeel hierover geuit. Ze vinden de Participatiewet te hard en waren het niet eens met de 7000 euro die door de gemeente wordt teruggeëist, met daar bovenop een boete van 50 procent van het bedrag.

SyRI
De overheid maakt gebruik van een systeem genaamd SyRI (Systeem Risico Indicatie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van eerdere fraudeurs, om een risicoprofiel op te stellen voor mogelijke huidige fraudeurs. VN rapporteur Philip Alston heeft in een brief aan de rechtbank in Den Haag laten weten dat SyRI in strijd is met de mensenrechten, omdat het gaat om mensen met een laag inkomen en mensen met een migratieachtergrond. Daarbij heeft dit systeem tot nu toe nog geen fraudeur opgespoord en is het in strijd met de Nederlandse wet, omdat het de privacywet overtreedt. SyRI maakt namelijk gebruik van persoonsgegevens zonder een concreet doel en zonder dat deze personen dit weten.

Alston heeft zijn kritiek geuit op SyRI. Hij geeft aan dat de digitale technologie voor kwetsbare burgers in verzorgingsstaten schadelijke gevolgen kan hebben. “De privacy van hulpbehoevende burgers lag van oudsher al onder vuur vanwege ingrijpende controles en screenings die ze moesten ondergaan om in aanmerking te komen voor bijstand”, schrijft Alston. “Met systemen als SyRI dreigt voor deze burgers echter een technologische surveillancestaat te worden gecreëerd waarin van het recht op privacy weinig meer dan een illusie overblijft.”

Oneerlijk beleid
Wat uitkeringsfraude betreft is dit volkomen onacceptabel, volgens de fractie van DENK Eindhoven. Het kan niet de bedoeling zijn dat we groepen wegzetten als potentiële fraudeurs, terwijl deze mensen daar zelf niks van afweten. DENK Eindhoven pleit voor een beleid dat vanuit vertrouwen handelt en maatwerk levert. Onderzoek toont aan dat een wantrouwende, harde aanpak averechts werkt. “Een meldpunt hoort met de nodige waarborgen te zijn omkleedt, het dient geen middel te worden om medeburgers te pesten. Het gaat immers om kwetsbare burgers, die hier weinig aan kunnen doen”, aldus Adem Topdag.

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Nog steeds niet genoeg vrouwen in topfuncties

Politie voorbereid voor rellen : Meerdere aanhoudingen wegens opruiende berichten