in

Aantal jongeren met jeugdzorg daalt

In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, dat zijn er 11 duizend minder dan in 2017.

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt voor het eerst in drie jaar, sinds de invoering van de Jeugdwet, niet is toegenomen.

Jeugdzorg is de samenvattende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2015 werd Jeugdzorg ingevoerd. Dit betekent dat de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Jeugdhulp is bedoeld voor jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.

Sinds de invoering van Jeugdzorg ziet CBS een stijging in aantal jongeren die in aanmerking komen met Jeugdzorg. De eerste helft van 2015 nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van 303 duizend naar 360 duizend in het tweede halfjaar van 2017.

In 2018 zien we een daling in deze cijfers. Wat de precieze reden is van deze daling weten we niet. Dit kan zijn dat de aantal jongeren die behoefte hebben aan Jeugdzorg is verminderd, maar het kan ook betekenen dat de gemeentes andere keuzes hebben gemaakt in hun beleid.

Wel zijn het aantal jongeren onder toezicht, toegenomen van 287 duizend in de eerste helft van 2015 tot 336 duizend in het eerste halfjaar van 2017 en 348 duizend in de tweede helft van 2017. Dit aantal is gedaald naar 324 duizend in de eerste helft van 2018 maar het aantal is nog steeds hoger dan in 2015. Deze daling ligt tegelijk met de dalende trend in jeugdcriminaliteit.

In contrast tot binnen de jeugdbescherming, waar we in het eerste half jaar van 2018 een toename zien van 175 tot ruim 35 duizend.

Er zijn grote verschillen in regio’s. De meeste jongeren die onder jeugdzorg vallen komen uit de vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het percentage jeugdzorgjongeren is het hoogst in gemeenten in het zuiden en midden van Limburg en in het oosten van Groningen en Drenthe.

©NieuwsOn

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Aantal Facebook gebruikers neemt in Europa opnieuw af

Medisch raadsel: 18 baby’s zonder armen of handen geboren in Franse Ain